NASLOVNA

Snezana Nena Trajkovic slike

• „ … Snežana Trajković je dala neke nove akcente akvarelu, pri tom poštujući sve njegove zakonitosti, dajući još jedan plod savremenom umetničkom stvaranju i ozbiljnost u rešavanju onih likovnih problema koje tehnika akvarela postavlja pred umetnika“

Likovni kritičar Bratislav Ljubišić, decembar, 1995.